رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

برنامه معلولان

این برنامه آمار معلولان را میگیرد، نوع ناتوانی مشخص میکند و نظر سنجی لازم را جمع آوری میکند تا برنامه ای مناسب برای بازسازی معلول جسمی مشخص کند و بار دیگر جای خود را در جامعه بگیرد، و همچنین با مقامات ذیصلاح و مراکز علاقه مند به ارائه خدمات معلولان هماهنگی میکند.