رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

برنامه بیمارستانها

این برنامه به انتقال مجروح از محل حادثه تا رسیدن او به بیمارستان دنبال میکند. وهرگونه آزمایش، رادیولوژی و سونوگرافی لازم انجام میشود، و همچنین نیازهای دیگر مانند لایه ها و لوازم جراحی فراهم میکند. همه این کار همزمان با پیگیری روزانه ای توسط بیش از 300 داوطلب در بسیاری از استان های جمهوری انجام میشود.