رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

برنامه تغذیه

بر اساس جداول تغذیه سالم (عام و ویژه) که برای مجروحان زیر نظارت بهداشتی و پزشکی برنامه ریزی شده، برنامه تغذیه بنیاد سه وعده غذایی روزانه به مجروحان در بیمارستان ها و خانه های سالمندان و مرکز معلولان توسط آشپزخانه های مرکزی مال بنیاد ارائه میدهد.