رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

داستان يكـ زخمى

رویدا.. به چه گناهی پای خود را از دست داد.

رویدا، پانزده سال است، دختری در سن گلها است و برای چشن عروسی آماده است. و به پوشیدن لباس سفید عروسی رؤیا می کند تا به زیباترین روخی هویدا و به خانه جدید خود وارد شود. قبل از چشن عروسی، رویدا داشت در طبیعت به سوی آینده قدم می زند، پای او به…
Read More...