رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

معلولان از مهمترین اولویت های بنیاد زخمیان است

 

در چارچوب معرفی برنامه ها وفعالیتهای خود بنیاد, صحبت امروز ما درباره برنامه معلولان خواهد بود که خدماتی به معلولان و مراقبت از انان, ارائه میدهد و تمام نیازهای خود را از خوراک، داروها، تجهیزات پزشکی ویژه معلولان وهمچنین دستگاه های کمکی از وسایل نقلیه بالینی و برقی و غیره فراهم میکند. و همچنین توانبخشی و ادغام مجدد انان و آزاد سازی انان از ناتوانی است.

بنیاد دارای مرکز ویژه معلولان در بیمارستان سبعین در صنعا است و همچنین دارای دو بخش برای معلولان در استان ذمار وصعده.

لازم به ذکر است که بنیاد زخمیان با همکاری صندوق رفاه و توانبخشی معلولان و مرکز اندام های مصنوعی و فیزیوتراپی به ارائه اندام های مصنوعی و فیزیوتراپی و آموزش و توانبخشی به معلولان است و نیز فراهم کردن لوازم ويژه ای انان میباشد. جایی که تعداد ۳۲۵۰ چوب زیر بغل و آرنج و ۵۵ کالسکه الکتریکی و ۳۸۰ چرخ بالینی وعادي و ۱۰۰۰  تشک بادی در سال ۲۰۱۶م است.

You might also like