رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

بنیاد زخمیان تغذیه را به زخمیان توسط آشپزخانه مرکزی ارائه میدهد

بنیاد به معرفی برنامه ها و فعالیت های خود را ادامه میدهد. صحبت امروز ما درمورد برنامه تغذیه خواهد بود و آن یکی از برنامه های مهم بنیاد است که تغذیه روزانه را به زخمیان (صبحانه, ناهار, شام) در بیمارستان ها، خانه های مراقبت و مراکز معلولان توسط آشپزخانه مرکزی خاص بنیاد در پایتخت و در بقیه استانها بتعداد ۳۸۰۰ ذینفع ارائه میدهد.

تعداد میانگین بهره مندان از تغذیه روزانه که خود بنیاد در پایتخت ارائه میدهد حدود ۲۷۴۰ ذینفع از مجروحان، اسکورت، داوطلبان، کارکنان بهداری و اداری است.

شایان ذکر است که بنیاد ۴۰۰, ۱۳۶, ۴ وعده غذایی در طول سال ۲۰۱۶م ارائه  داده است.

You might also like