رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

بنیاد زخمیان، خدمات خود را به زخمی از لحظه ورود به بیمارستان ارائه میدهد

در ادامه توضیحات کار و برنامه های بنیاد است همانگونه که قبلا گفتیم که به توضیح هر برنامه جداگانه خواهیم گفت. امروز به برنامه بیمارستانها شروع کنیم.

این برنامه تمام خدمات پزشکی لازم را به زخمی از لحظه ورود خود به بیمارستان ارائه میدهد مانند آزمایشها، سونوگرافی، رادیولوژی، داروها، تغذیه سالم، لوازم پزشکی و همه عملهای جراحی است تا به مرحله بهبودی کامل برسد.

برنامه همچنین، اطلاعات کامل را درباره زخمیان تهیه میکند.

همچنین برنامه در استانها،  از راه سیستم ارجاع پزشکی، حالتهای لازم به خدمات پزشکی پیشرفته را به بیمارستان های پایتخت منتقل کند.

بنیاد، کمیته پزشکی عالی و فرعی را ایجاد کرد، که به پیگیری روزانه ای وضعیت بهداشتی زخمیان در بیمارستانها و خانه های مراقبت میپردازد و گزارشهای روزانه را دربارهء هر زخمی مینویسد.

بنیاد در ۱۱ بیمارستان دولتی  و ۸ بیمارستان خصوصی و ۴ آزمایشگاه و ۲ مرکز ری در پایتخت حضور دارد.

شایان ذکر است که بنیاد، مرکز درمانی زخمی سبعین را ایجاد کرد تا فشاری بر بیمارستان ها کاهش میدهد و در انجام برخی عمل های دشوار کمک کند، و نیز آزمایشگاه  سبعین برای کاهش فشار بر  بیمارستانها و انجام آزمایش های عاجل، علاوه بر سه آزمایشگاه در استانها بوجود آورد.

You might also like