رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

بنیاد زخمیان داروها را به مجتمع پزشکی انقلاب برای آوارگان فراهم میکند.

ادامهء کار بنیاد زخمیان، در زمینهء حمایت پزشکی از آوارگان، امروز چهارشنبه 19/ 4/ 2017م بنیاد داروها و لوازم پزشکی را به مجتمع پزشکی انقلاب که خدمات پزشکی برای آوارگان ارائه میدهد، فراهم میکند.

این فعالیت بخشی از برنامه ها و فعالیتهای بشردوستانه که بنیاد ارائه میدهد، آمده است. و در چارچوب تلاشهای بی وقفه بنیاد برای کمک به زخمیان و آوارگان، و ارائهء خدمات لازم برای کاهش درد و رنج انان میباشد.

 

You might also like