رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

بنیاد زخمیان دیداری به زخمیان در بیمارستان عمومی انقلاب و بیمارستان نمونه ای پلیس زیر نظر وزارت بهداشت ترتیب داده است.

امروز بنیاد زخمیان در صنعا دیداری برای احوال پرسی  و نگاهی به وضعیت بهداشتی زخمیان در بیمارستان انقلاب و بیمارستان پلیس  ترتيب داده است با حضور وزیر بهداشت آقای دکتر محمد سالم بن حفیظ و وزیر آب و محیط زیست آقای مهندس نبیل الوزیر و وزیر دولت آقای حمید مزجاجی و معاون وزیر بهداشت بخش مراقبتهای اولیه آقای دکتر عبدالسلام مدانی و جناب آقای یحیی قحوم و نماینده بنیاد در وزارت بهداشت آقای حسن موید بوده است.

در همین دیدار، بنیاد زخمیان برای سرافرازی و بالا بردن روحیه زخمیان هدیه های نمادین به انان عطا کرده است.

در این دیدار، بن حفیظ بر اهمیت پشتیبانی و حمایت از زخمیان از لحاظ روانی و معنوی و کاهش درد و رنج خود را تاکید کرد بعنوان وفاداری از نقش ایشان در دفاع ملی از زمین و انسان یمن است.
حضار به اهمیت عهده گرفتن تمام مسئولیت اخلاقی و انسانی در مراقبت از جانبازان و حمایت کامل از انان تا آنها درمان و بازگشت شوند به فعالیت ها و تکلیفهای وظیفه ای وملی با تعهد و صداقت اشاره کردند در پایان این بازدید، وزیر بهداشت عمومی و جمعیت، دکتر محمد سالم بن حفیظ تاکید کرد که درمان زخمیان از اولویت های مهم وزارت بهداشت است، جایی که وزارت به دنبال تخصیص پشتیبانی مراکز ویژه ای درمان و توانبخشی زخمیان جسمی و روانی میکند.

او اشاره کرد که بخشی از کمک بانک جهانی به ارائه خدمات و مراقبتهای روانی زخمیان و آسیب دیدگان از تجاوز  اختصاص داده شده است، اشاره به این که در حال کار با سازمان بهداشت جهانی برای اطمینان از ادامه کار 13 بیمارستان مرجع و 10 بیمارستان مرکزی قادر به ارائه مراقبت های پزشکی برای زخمیان جنگ در تمام استان های جمهوری است.

این دیدار در زمینه دیدارهای میدانی و تلاش های پی در پی که بنیاد زخمیان داشته است جهت کمک به مجروحان و ارائه خدمات لازم برای کاهش درد و آسیب انان میباشد.

You might also like