رعاية متكاملة لجميع جرحى الوطن

وضعیت انسانی در یمن به سمت فاجعه میرود، کودکان و زنان بیشترین افراد متأثر و زیر زیان است:

سازمان ملل متحد حقوق کودک “یونیسف” اشکار می کند که جنگ در یمن باعث مرگ 1163 کودک، و 1730 زخمی از آغاز جنگ در 3/ 2015م   تا 9/ 2016م است.

یونیسف در گزارشی منتشر شده در 10/ 2016م اشاره کرد که آمار کم بنظر میاید، چون پیش بینیهای یونیسف نشان می دهد که تعداد کودکان کشته و یا زخمی شده بعلت جنگ از آن بسیار بالاتر است.

افزون بر این، گزارش نشان میدهد که یک میلیون و300 هزار کودک در معرض خطر عفونتهای تنفسی حاد است. و دو میلیون و600 هزار کودک زیر پنج ساله در معرض خطر ابتلا به سرخک هستند. وهمچنین پارسال 350 هزار دانش آموز از یادگرفتن در مدرسه بدلیل بسته شدن 780 مدرسه ناشی از ویرانی کامل و یا جزئی انان است محروم شدند. و حدود یک میلیون و500 هزار کودک که در سن آموزشی هستند بیرون مدرسه ها وجود دارند.

گزارش نیز اشاره کرد که امسال یک میلیون و 500 هزار کودک زیر پنج ساله در معرض خطر سوء تغذیه وجود دارد، و از انان 370 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد هستند.

You might also like